vergoedingen

vergoedingen

Hoe vraagt u een voorziening aan?

Sinds 2013 is een groot deel van de werkplekoplossingen overgeheveld van UWV naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) geeft de volgende afbakening aan:

 –      Alle persoonlijke hulpmiddelen in de vorm van aanvullende apparatuur (eventueel meeneembaar naar volgende werkgever of thuis) waarbij sprake is van (draadloze) signaaloverdracht of trilmechanisme vallen onder de Zvw (volledige hooroplossing).

–      Alle andere ‘middelen’ (niet zijnde medische apparatuur) om de werkplek voor een slechthorende aan te passen (zoals bijvoorbeeld verbetering van akoestiek door geluidsdempende materialen) vallen niet onder de Zvw.

Voor de eerste groep oplossingen  kan  een aanvraag worden gedaan bij uw Zorgverzekeraar. Een hoorgerelateerde werkplekoplossing valt binnen het basispakket.

Er zijn indicatiecriteria, maar er wordt ook gekeken naar individuele omstandigheden op de werkplek. Wij bekijken graag, in overleg met uw Zorgverzekeraar, naar de mogelijkheden voor uw persoonlijke situatie.

Voor de tweede groep oplossingen zijn er soms mogelijkheden via het UWV. Maar ook de werkgever heeft een verantwoordelijkheid binnen de algemeen geldende Arbo-regels.

Ook hier bekijken we graag samen met u de mogelijkheden.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?

Neemt u contact op met Andrea Berkelder van Adviesbureau PlanPlan, telefoon (033) 445 01 25.