maatwerk

kleuterleerkracht

Ten gevolge van slokdarmkanker werden mijn slokdarm, strottenhoofd en stembanden verwijderd, waardoor spreken in principe niet meer mogelijk zou zijn.
In december 2009 ontwikkelde ik een fluisterende manier van praten, waardoor ik mij zacht pratend goed verstaanbaar kon maken in kleine kring. In een wat groter gezelschap was het lastiger voor de mensen om me te kunnen verstaan.
Toevalligerwijs ben ik in contact gekomen met adviesbureau PlanPlan te Amersfoort.

Na veel onderzoek en denkwerk over de mogelijkheden heeft PlanPlan, passend bij mijn speciale stemgeluid, een zender en ontvanger gezocht, zodat ik me met behulp van een goede microfoon en kleine( tafel-) boxen in een groep van 4 tot 6 mensen goed verstaanbaar kon maken en op “normale” wijze kon deelnemen aan dat gesprek.
Na dit succes begon ik na te denken over de mogelijkheden om mijn werk als kleuterleerkracht met behulp van technische apparatuur te hervatten.

PlanPlan heeft hierbij fantastisch en oplossingsgericht meegedacht en eind mei een proefopstelling in mijn klaslokaal geplaatst. Die bestond uit een rondom-speaker voor de kringactiviteiten, een speaker aan de muur en een geluidsparaplu, waaronder de spelende kinderen me goed konden verstaan. Tijdens de installatie van de apparatuur en de proefdagen, waarin ik met de kleuters gewerkt heb, hebben de medewerkers van PlanPlan me vakkundig en betrokken terzijde gestaan.
Uit de proef werd duidelijk, dat de inspectie van het onderwijs, het UWV- die vanzelfsprekend betrokken was bij mijn re-integratie en die mij ook daadwerkelijk ondersteunde – en ikzelf voldoende mogelijkheden zagen om verder te gaan.
Zodoende werd aan het begin van het nieuwe schooljaar een vaste opstelling in mijn klaslokalen geplaatst. De opstelling was gebruiksvriendelijk en tot in de puntjes verzorgd en ging vergezeld van een duidelijke uitleg met een praktisch draaiboek.
Ik werk nu 8 weken met de apparatuur, het gaat goed, de kinderen kunnen me duidelijk verstaan en de interactie is prima.
Na een soms wat moeilijke gewenningsperiode voor ouders en directie van de school lijkt vrijwel iedereen nu tevreden met de huidige situatie.

Dankzij de kundigheid, de ongelofelijke inzet en het doorzettingsvermogen van bureau PlanPlan kan ik weer doen, wat ik het liefste doe: juf zijn!

kleuterleerkracht