inkoopadviseur

inkoopadviseur

Sinds een tiental jaren heb ik als gevolg van een complicatie bij de ziekte van Meniere gehoorverlies en oorsuizingen aan de rechterzijde. Met een gehoorapparaat was hier niets aan te doen omdat het gehoorniveau wisselde en met anderhalf oor hoor je ook nog redelijk.
In 2005 zijn t.g.v. een aanval van Meniere de oorsuizingen harder geworden en aan beide zijden. Aan de rechterzijde is het gehoor, vooral hogere tonen, sterk verslechterd. Aan de linkerzijde is het gehoor ook sterk afgenomen. Hierdoor kon ik bijna niets verstaan en kon ik niet werken.
Na 3-4 maanden hoortoestellen uitproberen heb ik hoortoestellen gekregen, die naar ik dacht goed werkten. Helaas in omgevingen met meerdere geluiden ging het nog slecht. Alle geluiden werden versterkt en een natuurlijke selectie van geluid vindt niet of nauwelijks meer plaats. Doordat mijn hersenen alle geluiden wilden verwerken raakte ik zo vermoeid dat langer als 4 uur werken niet mogelijk was. Ook al had ik van mijn werkgever een kamer voor mij alleen gekregen.

Na veel omzwervingen bij specialisten en hoortoestellenwinkels heeft de bedrijfsarts in samenspraak met mijn werkgever bureau Planplan advies ingeschakeld.

Aan hen de (on)dankbare taak om een oplossing te verzinnen zodat ik weer kan telefoneren, overleggen, vergaderen, congressen bezoeken enz.

Het uiteindelijke advies bestond uit 2 delen:
Kleine bouwkundige aanpassingen en een technische installatie.

De bouwkundige aanpassingen zijn op korte termijn gerealiseerd door mijn werkgever. De technische installatie is gebouwd door Guido. Toen Guido alle spullen ging installeren leek het wel een studio te worden. Er zijn 4 microfoons en een aansluiting van de telefoon via een microportsysteem in mijn werkkamer geplaatst. Verder heb ik de beschikking over 6 draadloze microfoons met versterkers welke ik mee kan nemen naar vergaderingen of overleggen op dislocaties. 4 maanden na de installatie was ik weer volledig in mijn eigen functie aan het werk.

De taak om een oplossing voor mijn problemen te bedenken is een dankbare gebleken en heeft voor mij boven verwachting uitgepakt.

Zonder Andrea en Guido met hun specifieke kennis, mijn werkgever met alle medewerking zat ik nu in een afkeuringprocedure. Om een vergoeding van het UWV te verkrijgen heeft nog vele maanden geduurd. De medewerking van hen staat in schril contrast met alle andere medewerking.

Door alle hulpmiddelen kan ik weer deelnemen aan het werkproces en heb ik weer een sociaal leven.

december 2008

reactie