administratief medewerkster

Iemand verstaan zonder naar het gezicht te kijken was iets wat ik mij niet kon voorstellen, werken en luisteren tegelijkertijd, was iets wat ik helemaal niet kon, maar dankzij PlanPlan kan ik dat nu ervaren.

Ik ben slechthorende en werk als administratief medewerkster op de afdeling Pathologie in het ziekenhuis ZorgSaam. Mijn taak bestaat hoofdzakelijk uit ingesproken verslagen van de pathologen uit te typen. De pathologen bekijken weefsel met en zonder microscoop, waarbij ze met een dictafoon het weefsel beschrijven. Ik werkte eerst met een versterker en een ringleidingmat, maar door de nieuwe afzuigapparatuur en andere apparaten op het lab was er meer omgevingslawaai gekomen, waardoor ik de ingesproken teksten van de pathologen niet goed meer kon verstaan. De pathologen spreken niet altijd even duidelijk en voornamelijk de vrouwelijke stemmen vond ik het moeilijkst. Op den duur vond ik het niet verantwoord meer om zo te werken en was bang om fouten te maken, ook raakte ik oververmoeid en kreeg ik tinnitus.
Mijn audicien kon mij hierbij echter niet meer helpen en ik besprak het probleem met het afdelingshoofd. Samen met de bedrijfsarts zou hij kijken hoe ze het probleem konden oplossen.
Via het blad “Horen” van de NVVS kwam ik op het spoor van PlanPlan en nam ik contact met hen op. Andrea verzekerde mij dat ze mij konden helpen en zo kwam de bal aan het rollen. Guido bekeek mijn werkplek en liet mij verschillende apparaten uitproberen.

Op mijn werkplek staat nu een centrale geluidsprocessor waarop verschillende apparaten zijn aangesloten, zoals een Mikroport, microfoons, spraakherkenningprogramma en telefoon. Nu draag ik een kleine hoofdtelefoon en ben ik niet meer afhankelijk van mijn gehoorapparaten. Met een afstandsbediening kan ik regelen wie ik wil horen zoals de patiënten aan de balie, de telefoon en mijn collega’s, zonder last te hebben van omgevingslawaai. Het uittypen van de verslagen gaat nu een stuk beter. Mijn tinnitusklachten zijn verminderd en ik ben op het einde van de dag niet meer te moe om nog te luisteren.
Dankzij de professionele hulp van PlanPlan kan ik mijn werk behouden, werk ik weer met plezier en heb ik ’s avonds nog energie om leuke dingen te ondernemen met mijn gezin.

juni 2008

reactie